Ordes voor Joost Jutten en Jan-Willem en Robyn Reiling

Zaterdag 10 februari is carnaval in Blaosdonk weer van start gegaan. Traditiegetrouw werd het prinsenpaar thuis opgehaald om mee carnaval te gaan vieren. Daarna was het tijd voor de Carnavalsmis en het hijsen van de Blaosdonk-vlag en de overdracht van de sleutels op het Marktplein. Daarmee heet Leende weer vier dagen lang Blaosdonk. Voorafgaand aan de start op zaterdagavond vond op donderdagmiddag al een ontmoeting plaats met de Leendse 90-plussers. Op vrijdagochtend was het tijd voor Prins Geert dun Urste en Prinses Anouk om de scholen te bezoeken, samen met Jeugdprins Sjors, Jeugdprinses Floor, Jeugdadjudant Mats en de hele Jeugdraad. De rest van de donderdag en vrijdag vonden de ziekenbezoeken plaats, gevolgd door een bezoek aan Hof van Leende op zaterdagochtend, wederom samen met de Jeugdhoogheden en de Jeugdraad.

In de parochiekerk vond een muzikale en sfeervolle eucharistieviering plaats. Diverse muzikanten, waaronder de Jeugdraad, zorgden met zelfgemaakte Lindse teksten voor een muzikale én Blaosdonk-waardige invulling van deze Carnavalsmis. Suisse Peer van Lieshout was dit jaar voor de 26e keer van de partij om toe te zien op de orde in de parochiekerk en indien nodig handhavend op te treden. De parochiekerk was voor deze speciale gelegenheid weer kleurrijk en geheel gericht op de beide prinsenparen aangekleed door de parochiële siergroep. Zevenentwing jaar geleden werd overigens het initiatief genomen voor deze Carnavalsmis door em.-Pastoor De Vries.

De verdere opening van carnaval in Blaosdonk werd voortgezet in Blaospaleis De Schammert. Het trio Jan van Meijl, Nicole van Eert en Hendrik Joppen keek, zittend op Het Bènkske, nog eens kritisch, maar ludiek terug op het wel en wee in Blaosdonk in het afgelopen jaar. Tijdens deze bijeenkomst werden ook diverse onderscheidingen uitgereikt aan de mensen die er achter de schermen voor zorgen dat de organisatie van carnaval in Blaosdonk als een goed geoliede machine kan draaien.

Normaal gesproken worden tijdens de opening van het Carnaval 2 ordes uitgereikt: de “Orde van Verdienste” en de “Orde van het Gemene Leve”. De “Orde van Verdienste” werd door Vorst Jan-Willem Reiling, op voordracht van het bestuur van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos, uitgereikt aan Joost Jutten.

Joost verdient deze orde omdat hij vele verenigingen geheel belangeloos met raad en daad bijstaat. Bij gilde St. Catharina en Barbara heeft is hij al 40 jaar vendelier, heeft hij zitting in het bestuur en beheert bij het gebouw. Daarnaast is hij jarenlang lid geweest van de RV11 van De Lindse Blaos, heeft hij zitting gehad in diverse commissies en is hij nog voorzitter van de commissie Optocht. En tenslotte is hij secretaris bij biljartvereniging Kameraadschap.

De “Orde van het Gemene Leve” werd door de nieuwe burgemeester Teun Heldens, op voordracht van het bestuur van Carnavalsvereniging De Lindse Blaos, uitgereikt aan Jan-Willem en Robyn Reiling. Zij verdienen deze orde, omdat zij carnaval in Leende een warm hart toedragen, wat terug te vinden is in inzet voor De Lindse Blaos. Zij zijn actief, of actief geweest in diverse commissies en zijn al vele jaren lid van de Raad van Elf. In het seizoen 2015-2016 waren zij tevens het prinsenpaar van Blaosdonk. Ook heeft Jan-Willem sinds 2013 zitting in het bestuur en is hij sinds 2017 Vorst van De Lindse Blaos. De ordedragers toonden zich zeer verheugd door de uitreiking deze dik verdiende Orde.

Na het afronden van het officiële gedeelte kon de carnavalsviering in Blaosdonk écht van start gaan. Vele Blaozers en Blaozerinnekes verspreidden zich over de horecagelegenheden in Blaosdonk, waar nog tot in de kleine uurtjes gefeest werd