Inschrijfformulier Jeugdoptocht

Invuller, deelnemer en verantwoordelijk leider van: enkeling, duo, groep of vereniging, verklaart bekend te zijn met de voorwaarden (klik hier voor het optochtreglement) welke gesteld worden aan deelneming van de optocht georganiseerd door c.v. de Lindse Blaos. Hij/zij zal zich houden aan de voorwaarden en maatregelen van orde, welke door of namens de Lindse Blaos worden genomen voor het welslagen van de carnavalsoptocht

LET OP: de startnummers dienen op maandag, tijdens carnaval, tussen 12:00 en 13:00 uur afgehaald te worden in De Meent.

Gegevens inschrijver:

Gegevens Optocht

Zie art. 14 van het opctochtreglement i.v.m. de indeling categorie.

Opmerkingen

Reglement

Versturen