Inschrijfformulier Lindse Durpskwis

Invuller, teamcaptain en overige deelnemers, verklaren bekend te zijn met de voorwaarden (klik hier voor het reglement Lindse Durpskwis) welke gesteld worden aan deelneming van de Lindse Durpskwis georganiseerd door c.v. de Lindse Blaos. Zij zullen zich houden aan de voorwaarden en maatregelen, welke door of namens de Lindse Blaos worden genomen voor het welslagen van de Lindse Durpskwis

Gegevens Team

Bericht

Reglement

Versturen