Carnaval begint over:

255 dagen,
blaospieper

Programma

Cabaretavond
zaterdag 29 september 2018
 
Jaarvergadering
donderdag 8 november 2018
 
2e Lindse Durpskwis
zaterdag 10 november 2018
 
Prijsuitreiking en Feestavond
2e Lindse Durpskwis
zaterdag 17 november 2018
 
Jeugdprinsenbal
zondag 16 december 2018
 
Kaartverkoop Tonpraoten
vr 4 en za 5 januari 2019
 
Prinsenbal
zaterdag 5 januari 2019
 
Kaartverkoop Tonpraoten
di 8 en za 12 januari 2019
 
Receptie
zondag 13 januari 2019
 
Tonpraotersaovonden
vr 18 en za 19 januari 2019
vr 25 en za 26 januari 2019
vr 1 en za 2 februari 2019
 
Opening Carnaval
zaterdag 2 maart 2019
 
Optocht
zondag 3 maart 2019
 
Jeugdcarnaval en –optocht
maandag 4 maart 2019
 
Dweile onder dun Tôrre
dinsdag 5 maart 2019
 
Medewerkersfeest
zaterdag 16 maart 2019

Lid worden?

Wil jij lid worden van onze prachtige vereniging en het carnaval in Blaosdonk ondersteunen? Stuur via de contactpagina een bericht naar het secretariaat en word lid!!

Carnavalskalender

2020    2225 februari
2021    1316 februari
2022    26 feb — 1 maart

Reglement Lindse Durpskwis

Algemeen
• Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.delindseblaos.nl bedoeld.
• De organisatie van de Lindse Durpskwis is in handen van de C.V. De Lindse Blaos, hierna te noemen “de organistatie”.
• Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

Teams
• Wij adviseren om een team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen.
• Elk team wijst één teamcaptain aan van minimaal 18 jaar.
• De overige teamleden mogen onder de 18 jaar zijn.
• Wij voeren alle communicatie met een team per e-mail en mobiel nummer en uitsluitend met de teamcaptain.
• De werkplek van een team tijdens de Kwisavond bevindt zich op 1 adres in Leende of Leenderstrijp en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Lindse Durpskwis deel te nemen.
• Een team is ingeschreven indien hun teamcaptain tweede email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. Dit is dus niet de geautomatiseerde e-mail meteen na inschrijving op de website.
• Alle Raad van Elf leden zijn uitgesloten van deelname.
• Ook alle leden van de “comkwissie” die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van het Kwisboek zijn uitgesloten van deelname.

Inschrijven
• Inschrijven kan uitsluitend door middel van het formulier op onze website.
• Het inschrijfgeld per team bedraagt €20,-
• Het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan tijdens het ophalen van het Kwisboek op zaterdag 4 november.
• Het maximaal aantal deelnemende teams is 100.
• Inschrijven kan tot 1 week voor de Kwisavond namelijk zaterdag 28 oktober.

Deelnemen
• Na correcte inschrijving en betaling wordt één Kwisboek en één USB-Stick overhandigd, er kunnen geen extra exemplaren worden opgevraagd. Het tijdstip en locatie van overhandiging wordt te zijner tijd bekendgemaakt aan de teamcaptains.
• Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het Kwisboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.
• Waar aangegeven moeten de antwoorden op de USB-Stick worden opgeslagen.
• Het Kwisboek dient als één geheel en op de juiste volgorde te worden ingeleverd.
• Alleen antwoorden die op de door de organisatie verstrekte USB-Stick worden opgeslagen worden nagekeken.
• Bij het niet op de juiste wijze inleveren van het Kwisboek en USB-Stick kan diskwalificatie volgen.
• Teams die op oneigenlijke wijze antwoorden proberen “af te kijken” of te ontvreemden van andere teams worden gediskwalificeerd.
• Het Kwisboek bevat naast algemene kennisvragen, vragen over ons dorp ook doe-vragen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
• Deelname aan de opdrachten buiten de deur is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Dit heeft echter wel invloed op de uitslag.
• Deze locaties moeten lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht.
• Het ingevulde Kwisboek en USB-Stick moeten op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd, dit is terug te vinden in het Kwisboek. De klok op de toren onder onze “Lindse Blaos” wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Kwisboeken die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
• Op de avond van de prijsuitreiking zullen er mogelijk ook nog één of meerdere Kwisrondes plaatsvinden.

Puntentoekenning, uitslag en prijzen
• De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
• Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de feestavond op de website worden gepubliceerd. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
• De beste 3 teams krijgen geldprijzen ter beschikking die men over maximaal 5 verenigingen mag verdelen. De verdeling van het geld mag men zelf bepalen. Dit moeten verenigingen of stichtingen zijn die zijn ingeschreven in Leende of Leenderstrijp.
• Zij dienen deze verenigingen in het Kwisboek in te vullen. Dit kan achteraf niet meer worden gewijzigd.
• De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 11 november.

Tenslotte
• C.V. De Lindse Blaos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Lindse Durpskwis. Deelnemen aan De Lindse Durpskwis is dus geheel op eigen risico.
• Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.